Analýza slovenských ŠPZ od 1960 do 31.3.1997


BA, BL, BT
LM
SE
BH, BY
LV
SK
BB, BC
MI
SL
BJ
MT
SN
CA
NR
TN
DK
NZ
TO
DS
PD
TT
GA
PO
TV
HN
PP
VK
KE
PX
VV
KS
RS
ZA
KN
RV
ZH
LC
 
ZV
Zvláštne ŠPZ
 
Česká tabuľka

Tabuľky sú pripravované a aktualizované v spolupráci s diskusnou skupinou dopravného serveru K-Report

K-report